Ta strona zawiera artykuły historyczne z rejonu Puszczy Niepołomickiej i Nadrabia.

Zapraszamy również na stronę z trasami rowerowymi związanymi z publikowanymi poniżej artykułami [PRZEJŚCIE NA STRONĘ]

Ziemia, ja, jastrząb

3.IX.1939r. (niedziela) – wojska Armii „Kraków” toczą zaciętą bitwę graniczną na rozległym froncie od Częstochowy przez Katowice, Pszczynę, Bielsko, Żywiec, Jordanów po Mszanę Dolną z przeważającymi ilościowo i technicznie oddziałami niemieckimi.

Ziemia, ja, jastrząb cd.

Walka strzelców Kompanii Wartowniczej „Kłaj” por. Feliksa Fidzińskiego z bombowcami trwała około 10 sek.. Całe zdarzenie przebiegło tak błyskawicznie, że jak wspomina kronikarz Kroniki ZBOWiD w Kłaju […]

3 minuty, 33 sekundy z wyprawy bombowej nad Polską

3min.33sek. – każdy powie „jakże to niewiele”, lecz w warunkach bojowych walki powietrznej to szmat czasu; samolot lecący z prędkością 360km/godz. pokonuje wówczas odległość 20km […]

Ostatnie lądowanie

Był ciepły i pogodny, wrześniowy dzień 1944r. Na łapczyckim zagonie p. Góral zawłóczał końmi posiane zboże, gdy nagle około 14.45 w sielską ciszę zaczął wdzierać się narastający ryk silników lotniczych.

Zapomniana mogiła (nowe fakty)

W Puszczy Niepołomickiej, na skraju przesieki leśnej przecinającej drogę do Gawłówka (przy oddz. 108) znajduje się samotny grób sowieckiego skoczka – wywiadowcy NN.

Messerschmitt Bf 109 wydobyty w Zabierzowie Bocheńskim

W sobotę 22.IX.2012r. W Zabierzowie Bocheńskim zakończono trwające od tygodnia wykopaliska myśliwca typu Messerschmitt 109, który wiosną 1944r. uległ awarii i runął na łąkę p. Marców […]

Paratetyda – nasze morze

Na początku był otoczony oceanem superkontynent Pangea, którego zatokę stanowił praocean Tetyda. Pangea rozpadła się na dwie części, a te na kolejne. Platformy powstałe z rozpadu dryfowały zderzając się ze sobą i wypiętrzając góry w miejscach zderzeń.

„Budownictwo dachówkowe” – ewenement naszego regionu?

Wydawać by się mogło, że historia budownictwa jest dziedziną której nie można niczym wzbogacić, ponieważ wszystko zostało już przebadane, drobiazgowo opisane […]

Kłaj za Króla Jana III Sobieskiego

Sobór trydencki (1545-63r.) zakończony za pap. Piusa IV zalecił proboszczom całego świata chrześcijańskiego prowadzenie rejestrów chrztów i ślubów (ksiąg metrykalnych). […]

Był sobie peron

Dworzec w Kłaju (a zarazem peron) powstał w ramach budowy linii kolejowej z Krakowa do Lwowa o nazwie Kolei Galicyjskiej Arcyksięcia Karola Ludwika. Budowę odcinka linii z Krakowa do Dębicy […]

Średniowieczne winnice Pogórza Wielickiego

Wino znane było już w odległej starożytności i było bodajże pierwszym trunkiem, którego technologię wytwarzania opanował człowiek. Kolebką winiarstwa jest Kaukaz […]

Krótka opowieść o „Sägewerk Klaj”

Wczesną wiosną 1940r. przyjechała do Kłaja duża grupa Niemców przywożąc gotowe plany budowy kombinatu tartacznego. Mierniczy niemieccy od razu przystąpili do mierzenia i trasowania […]

Cmentarze choleryczne Nadrabia

Cholera była jedną z najtragiczniejszych epidemii, jakie dotknęły mieszkańców Polski. Trafiła do nas z Bałkanów zawleczona przez wojska rosyjskie ściągane do Królestwa Polskiego […]

„Złapał Kozak Tatarzyna,…” – nieznana historia mostu w Książnicach

W nocy 5/6 września 1939r. linię Stradomki w rejonie Sobolowa obsadził batalion Obrony Narodowej „Żywiec” […]

„K5” – sekret Puszczy Niepołomickiej

Wczesną wiosną 1940r. do zajętej od 7.IX.1939r. przez okupanta składnicy amunicji Armii Kraków w Kłaju przyjechała duża grupa Niemców. Pojawienie się ekipy złożonej z osób w mundurach […]

Nieznany zawilec, przykłady zmienności zawilców

W dniu 10.V.2018r. Instytut Botaniki PAN w Krakowie został poinformowany o nieznanym (prawdopodobnie) gatunku zawilca odnalezionym w jednym z lasów powiatu wielickiego […]

Prawdopodobna geneza nazwy Kraków

Słyszałem kilka teorii dotyczących pochodzenia nazwy Kraków: przypuszcza się, że pochodzi ona od legendarnego Kraka (a Krak od czego?) […]

Kopce Krakusów

Kopiec Krakusa, to prastara budowla na Krzemionkach, na wzgórzu Lasota i choć jest to najstarsza budowla w Krakowie wiemy o niej bardzo niewiele […]

Salina Wenedów, Wiślan i Państwa Piastów (część I)

Od zarania dziejów okolice Wieliczki i Bochni były terenem szczególnie intensywnej działalności człowieka. W obszarze tym odkryto obecność […]

Salina Wenedów, Wiślan i Państwa Piastów (część II)

W zasadzie do dzisiaj nie wyjaśniono jak Wiślanie (VI – X w.) zaistnieli na tych ziemiach ( od Karpat po Wartę i Pilicę, i od dorzeczy Dunajca po dorzecza Skawy). […]

Historia Kompanii Wartowniczej „Kłaj” i jej dowódcy por. Feliksa Fidzińskiego

Feliks Fidziński urodził się 22 grudnia 1890 r. w Skawinie, tu ukończył szkołę powszechną, po czym rozpoczął naukę w C.K. Gimnazjum […]

Problemy z nazwami

Wszelkie języki wywodzą się z języka pierwotnego zwanego prajęzykiem, którym posługiwali się pierwsi ludzie, jednakże w miarę rozrostu […]

„Na zbóju”

W Puszczy Niepołomickiej, na południe od Poszyny, nad rzeczką Traczówką natrafić można na zagadkowy obiekt przypominający swym wyglądem grodzisko […]

Wieliczka i Zakopane – inne spojrzenia na nazwy

Dzisiejsza teoria powstania nazwy Wieliczka zakłada, że wyraz wywodzi się z nazwy Wielka Sól (łac. Magnum Sal), którego określnik przymiotnikowy […]

Historia naturalna Puszczy Niepołomickiej i Nadrabia

Ziemia istnieje już ponad 4,5 miliarda lat, jednakże początku uformowania się otaczającego nas świata możemy doszukiwać się w triasie 252-201 milionów lat temu […]

Loading